Søknad om medlemskap


Andelen er et engangsbeløp som man får tilbakebetalt om man senere velger å tre ut som medlem. Båthavna har årlig avgifter for medlemmer som ikke disponerer båtplass. Priser for leie, årsavgifter, plasseiere o.a. fremgår av den årlige prisliste.

Etter at skjema for medlemskap er innsendt mottar man en faktura på mail fra Oksval Båthavn SA på kr 500,- for innbetaling av andel, samt at medlemsgebyr for innværende år er tatt med.

NB!

Medlemskapet er ikke gyldig før betalingen er registrert hos Oksval Båthavn SA.

Etter at innbetaling er registrert kommer du automatisk på venteliste for å leie plass, senere kjøpe plass. Du vil automatisk bli kontaktet av representanter for båthavna når fremleieplass blir ledig.

Nye båtplasser
Det er for tiden venteliste for kjøp og leie av plass i båthavna.

Gjeldende regler
Nye medlemmer bes videre å gjøre seg kjent med havnas vedtekter og bruksregler. Ved tildeling av plass må man også gjøre seg kjent med fortøyningsregler, vakt- og dugnadsordninger etc. Vær oppmerksom på at havna pt ikke tar inn båter med størrelse over 49 fot. Det kan også være andre begrensninger vedrørende spesielt tunge båter. Ta kontakt med styret om du er i tvil.

Jeg har gjort meg kjent med havnas vedtekter og bruksregler og godtar de til enhver tid gjeldende regler og forordninger til havna.

Jeg gir Oksval Båthavn SA rett til å bruke personopplysninger om meg fra medlems-registeret til båthavna. For eksempel på http://www.obh.no/ medlemsider(med passord), medlemslister, portsystem etc.


Har du spørsmål send epost til obh-post@online.no eller ring på telefon 66 91 45 72 eller mobil 97 95 86 89.