Bruk av kranen - Utsetting og opptak

bilde2.JPG2.jpg

Bruk av kranen

Det er en offentlig rampe for utsetting av båter til høyre for klubbhuset. Betongrampen til venstre for huset tilhører båthavnen.

Kranen kan brukes for båter med vekt opp til 5 tonn.

Krantjenesten utføres av Nesodden marina service AS.

Kontaktinformasjon: tlf. 479 00 400, E-post nesoddenmarinaservice@gmail.com

Se for øvrig bruksreglene for havnen.