Oksval Båthavn - Nesoddens fineste båthavn

Oksval Båthavn SA ble etablert i 1971. Havnen ligger ved Oksval på Nesodden. Vi har i perioden 2006-2010 utvidet og investert i nytt bryggeanlegg, utriggere, bobleanlegg, portsystem og videoovervåking. Bryggeanlegget er på totalt 894 meter med tilsammen 1.114 bryggemetere til båtplasser.

Pr idag har vi ca. 310 båtplasser. I tillegg kommer gjesteplasser. Havnen har per ca. 450 medlemmer. Det er ikke venteliste for kjøp, men mulighet til leie av de plasser som eierne ikke bruker. Det omsettes en del innskuddsplasser i havnen, så det er håp for de som ønsker å kjøpe. Litt lengre ned på siden kan du se live web kamera fra havnen. det er mulig å zoome inn med kameraene.

Båtplass - eie eller leie?

Ta kontakt med havnekontoret for mer informasjon.

Åpningstider, henvendelser til havnekontoret

Havnekontoret er normalt betjent av havnesjef kl. 09:00-16:30. I vinterhalvåret (oktober-mars) er kontortiden redusert.

Henvendelser vedrørende medlemskap, kranløft eller andre forhold som ikke krever øyeblikkelig hjelp, henvises til kontortiden på telefon eller e-post. For øyeblikkelig hjelp eller varsling utenom åpningstid, ring eller send sms til 97958689.

Havnen har døgnvakt av medlemmene i sommersesongen.

Du kan se live web-kamera fra havnen ved å logge deg inn på medlemssiden.

Alminnelige vilkår

Alle som er medlemmer og benytter havnen er underlagt de alminnelige vilkårene for havnen.

Kjære andelshaver, medlem eller leier!

Vi vil gjerne høre dine meninger og forslag til hvordan vi kan gjøre havnen bedre. Send oss konstruktive tips til obh-post@online.no eller direkte til styrets leder eller styremedlemmer. Alle forslag vil selvfølgelig bli behandlet seriøst og tilbakemedlinger vil bli gitt.

Aktuell informasjon

13.04.2016

Revisors beretning for 2015 er lastet opp under medlemssidene (årsmøtet)

06.04.2016

Dokumenter til årsmøte 13.04.2016 ligger under medlemssidene

05.02.2016

Som følge av skadene på bryggene vil A, B og E
bryggen være stengt.

Det er pt ikke mye lys på bryggene så gå forsiktig på kvelden.

Det er fremdeles strøm på A og B bryggen for de som ønsker å lade batterier ol.

11.02.2016

A bryggen og B bryggen er nå på plass og det er mulig å komme ut til båtene.

Gå forsiktig da det fremdeles ligger mye forskjellig på bryggene.